"Nigdy nie śniłam o sukcesie.  Ja na niego pracowałam"  E. Lauder

Coaching - jest procesem rozwojowym, odkrywaniem swoich wewnętrznych możliwości i dążeniem do zmiany.

                 

Sesja coachingu odywa się w komfortowej dla Klienta przestrzeni. Opiera się na refleksji Klienta i wglądzie w swoje środowisko, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości i potrzeby, misję i tożsamość oraz duchowość. Podstawowe narzędzia pracy Coacha to pytania otwarte, aktywne słuchanie, odwierciedlenie, ćwiczenia poszerzające perspektywę.

 

Proces zaczyna się od sesji zapoznawczej, gdzie omawiamy Cel oraz proces, techniki pracy i wzajemne oczekiwania.

Następnie ustalane są 60 minutowe sesje w odstępach 2-3 tygodniowych. pomiędzy sesjami jest czas na pracę własną Klienta i analizę dotychczasowych rezultatów spotkań. 

Po zakończonym - w odstępie 3-6 mc - prcesie proponuję sesję "Follow Up", żeby podsumować  rezultaty pracy 

 

Coaching NIE  jest natomiast : psychoterapią, mentoringiem, szkoleniem, doradztwem, nie jest związany też z mówcami motywacyjnymi. 

 

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Izby Coachingu, dając gwarancję rzetelności stosowanej metody pracy .

Buduję relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i komunikacji. Dostosowuję narzędzia i tempo pracy do Klienta. Jako wieloletni menadżer identyfikuję style funkcjonowania i wspieram proces rozwoju osobistego Klientów oparty o indywidualne predyspozycje. 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Program Rozwoju Kompetencji
Mentoring
×