Zwiększ swoją efektywność Biznesową dzięki stworzeniu przestrzeni dla rozwoju swoich pracowników

Bez pracowników nie ma firmy.

Bez zaangażowanych, zmotywowanych pracowników ciężko jest osiągać wyniki i założone cele.
Jak stworzyć wizerunek pracodawcy dostosowany do szybko zmieniającego się świata?
Dziś nie ma wątpliwości, ze dobrze funkcjonujące działy HR to podstawa zdrowej organizacji. Obszar ten ulega dynamicznemu rozwojowi i na co dzień obserwuję, jak duża potrzeba Przedsiębiorców za tym idzie.

 

Współpracuję z Firmami :

 

1.  Które nie posiadają w swojej strukturze HR Business Partnera

2. Które chcą stworzyć procesy HR w swojej organizacji od podstaw

3. Posiadają pojedyńcze stanowska odpowiedzialne za politykę HR, EB i komunikację wewnętrzna w Firmie i zależy im na mozliwości konsultowania procesów

 

 

Z doświadczenia widzę, że w sektorze MSP często na pokładzie mamy Pracowników kadrowo -płacowych lub outsourcingowo prowadzi te sprawy Biuro Rachunkowe, natomiast wszystkie pozostałe funkcje połączone są w osobach Zarządu, Menadżerów i przypadkowych pracowników. Często taka sytuacja podyktowana jest  kosztami, rzadziej,  ale wciąż – brakiem wizji jak efektywne wsparcie osób zarządzających przez HR Business Partnera może przynieść wymierne korzyści dla Przedsiębiorstwa.

 

Często początkiem współpracy jest początek sytuacji kryzysowej w obszarze zarządzania ( negatywna opinia na zewnątrz, konflikty wewnętrzne,  brak efektywnej pracy, problemy z zrekrutowaniem nowych osób, rotacja pracowników, częste zwolnienia chorobowe, brak zaangażowania, problemy z komunikacją wewnętrzną ) . Sprawdza się tu przysłowie „Mądry Polak po szkodzie” – reagowanie na tym etapie jest dla firmy bardzo angażujące, dużo bardziej niż w momencie gdy Firma świadomie zarządza procesami pracowniczymi. Firmy inwestujące w obszar HR i potrafiące zbudować angażujące  środowisko pracy potrafią przełożyć większą efektywność pracowników na wynik finansowy.

 

Obszary wsparcia : 

 

1. Analiza ilościowa i jakościowa bieżącej sytuacji Firmy w procesach :

  • rekrutacja,

  • onboarding,

  • szkolenia i rozwój,

  • komunikacja wewnętrzna,

  • budowanie wizerunku pracodawcy,

  • offboaring i outplacement,

  • polityka benefitów

 

2. Tworzenie wraz z Menadżerami propozycji  efektywnej strategii HR dla Firmy  w powyższych obszarach

oraz : 

 

3.  Wsparcie w usprawnieniu komunikacji wewnętrznej w Firmie 

4.  Styl Przywództwa a budowanie kultury organizacyjnej 

5. Budowanie i wdrażanie systemów kompetencyjnych oraz ocen okresowych 

6. Warsztaty dla kadry zarządzajacej 

7. Konsultacje sytuacji kryzysowych w Firmie  

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Coaching Biznesowy
Warsztaty Rozwojowe
×