Kwestionariusz Profilowania Osobowości Zawodowej ( IP121) jest oryginalnym,  narzędziem do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej.

Dostarcza rzetelnych informacji, użytecznych we wspieraniu indywidualnego rozwoju zawodowego, lepszego poznania swoich predyspozycji i kierowania karierą.

Pomaga też w kontekście selekcji zawodowej kandydatów do pracy wewnątrzfirmowej np w programach talentowych, sukcesji.

 

IP121 bazuje na modelu pięcioczynnikowym (popularnie zwanym „Wielką Piątką"), który jest aktualnie najbardziej prominentną koncepcją w psychologii osobowości.

 

Narzędzie to precyzyjnie pomaga określić :

 • Styl działania
 • Czynniki motywujące i demotywujące nas do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy
 • Predyspozycje do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych, w tym w obszarach przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania, komunikatywności, kreatywności, adaptacyjności oraz poznania wewnętrznych ograniczeń 
 • Pokazuje role zespołowe, do penienia których mamy predyspozycje - określa w jaki sposób wnosimy wartość do pracy zespołowej - jako strateg, taktyk, realizator, strażnik lub opiekun

 

 

IP121 składa się z 4 skal superczynnikowych oraz  aż 12 skal czynnikowych.

 

Skale superczynnikowe

 • ODPORNOŚĆ
 • RZETELNOŚĆ
 • SCHEMATYZM
 • EKSPANSYWNOŚĆ

 

Skale czynnikowe :

 • Pewność siebie
 • Opanowanie
 • Śmiałość
 • Konsekwencja
 • Rozwaga
 • Zamknięcie
 • Konformizm
 • Koncentracja
 • Dynamizm
 • Makiawelizm
 • Rywallizacyjność
 • Poczucie przewagi 

 

Zapraszam do kontaktu i rezerwacji terminu spotkania 

 

Po wykupieniu badania otrzymają Państwo maila z dostępem do kwestionariusza. Jego wypełnienie trwa ok. 30 minut. Następnie w trakcie 90 minutowej sesjo mają Państwo mozliwość omówić wyniki badania oraz stworzyć swój indywidualny plan rozwoju. Swój indywidualny raport otrzymają Państwo na własność.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Twoja Odporność Psychiczna
Twój Styl Przywództwa
Styl Zachowania / Komunikacji
×