„Przywództwo to… wpływanie, inspirowanie i kierowanie działaniami ludzi w kierunku osiągania kluczowych celów i tworzenie poczucia sukcesu w krótkim i długim okresie"

Czym Jest Badanie ILM72

Jest wysokiej jakości badaniem psychometrycznym. Jest to test normatywny co oznacza, że wyniki porównują osobę badaną na tle populacji menadżerów i liderów. Narzędzie to pozwala zrozumieć style przywództwa w określonej sytuacji. Dzięi temu menadżer może świadomie kształtowac swoje postawy, rozwijać swoje kompetencje, dostosowywać się do potrzeb zarówno zespołu , jak i organizacji. Pozwala również krytycznie przyjrzeć się swoim obszarom do rozwoju i zdefiniować działania. 

 

Dla KOGO badanie ILM72

1. Menadżerów nastawionych na rozwój kompetencji i umiejętności

2. Kandydatów na Menadżerów oraz tych co świeżo podjęli nową rolę zawodową

3. W programach talentowych

4. W procesach rekrutacyjnych na stanowiska związane z zarządzaniem zespołami 

5. Potrzeba zmiany kultury organizacyjnej - dominujący styl przywództwa nie przynosi efektów

6. W trakcie procesu Coachingowegi i Mentoringowego 

7. Przed projektowaniem ścieżki rozwoju oraz efektywnej oferty szkoleniowej dla wybranego Menadżera

8. W kontekście potrzeb i problemów pracy z danym zespołem 

 

SKALE :

W badaniu mamy okreśłone skale szczegółowe : 

  1. Zorientowany na zadania vs. Zorientowany na ludzi – Skala ta odzwierciedla i mierzy stopień, w którym jednostka jest zorientowania na wypełnianie zadania lub skupiona na spełnianiu potrzeb innych osób.
  2. Elastyczny vs. Zasadniczy – Skala ta dokonuje pomiaru stopnia, w jakim przywódca preferuje angażowanie innych w proces analityczny i decyzyjny zachodzący w organizacji.
  3. Zdecentralizowany vs. Scentralizowany – Skala ta mierzy stopień, w jakim przywódca odczuwa, że jest centralnym punktem operacji, oraz zakres, w jakim jest w stanie zaangażować innych
  4. Zarządzający przez pochwały vs. Zarządzający przez wymagania – Ta skala pozwala zmierzyć zakres, w którym przywódca wierzy, że ludzi motywują nagrody lub kary
  5. Nastawiony na proces vs. Nastawiony na efekt – Skala ta pozwala zmierzyć jak istotne jest dla jednostki osiągnięcie celu - oraz co jest w stanie poświęcić aby go osiągnąć.
  6. Oparty na zdobytej wiedzy vs. oparty na wrodzonych zasobach – skala ta mierzy zakres, w którym struktura, planowanie i organizacja osobista stanowią ważny dla jednostki aspekt

 

Oraz skale ogólne : 

  1. Koncentracja na rezultatach – miara opisująca determinację w realizacji planów długo i krótkoterminowych, Spełnienie obietnicy jest kluczowe do osiągnięcia poczucia sukcesu i samego sukcesu.
  2. Koncentracja na poszczególnych osobach – Zakres udoskonalania umiejętności, pewności siebie i zaangażowania jednostek, w celu umożliwienia pełnego udziału w organizacji i samospełnienia.
  3. Koncentracja na pracy zespołowej – Pokazuje rolę lidera w zespole, poziom wspierania wszystkich zespołów - wielofunkcyjnych oraz standardowych.

 

Zapraszam do kontaktu i rezerwacji terminu spotkania.

 

Po wykupieniu badania otrzymają Państwo maila z dostę pem do kwestionariusza. Jego wypełnienie trwa ok 30 minut. Następnie w trakcie 90 minutowej sesji mają Państwo możliwość omówić wyniki badania oraz stworzyć swój indywidualny plan rozwoju.  Z badania otrzymują Państwo na własnośćswój indywidualny raport. 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Twoja Odporność Psychiczna
Twój Profil Zawodowy
Styl Zachowania / Komunikacji
×